Biometria

Termin zajęć:

 • czwartek, 16.00-19.00, sala: 0053

Tematyka zajęć:

 1. 01.03 - wprowadzenie
 2. 08.03 - przetwarzanie obrazów
 3. 15.03 - siatkówka
 4. 22.03 - siatkówka
 5. 29.03 - ..... Wielki Czwartek.....
 6. 05.04 - klasyfikatory
 7. 12.04 - klasyfikatory
 8. 19.04 - keystroke, malżowina uszna, EKG
 9. 26.04 - tęczówka (Malisz)
 10. 03.05 - ......majówka......
 11. 10.05 - twarz (Filar, Najgebauer)
 12. 17.05 - odcisk palca (Miszczyszyn, Świerkot)
 13. 24.05 - podpis (Lato, Sułecki)
 14. 31.05 - ......Boże Ciało......
 15. 07.06 - inne (Bogdan, Podmokła)
 16. 14.06 - egzamin + oddawanie projektów

Zasady zaliczania:

 1. Kurs składa się z wykładu i ćwiczeń. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
 2. Ćwiczenia kończa się zaliczeniem. Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest zaprojektowanie i realizacja systemu biometrycznego. Projekty tworzymy w zespołach maksymalnie dwuosobowych. Projekty realizowane są "od zera" w Javie (lub w Pythonie - wymaga to konsultacji z prowadzącym). Skuteczność systemu musi wynosić >70% a maksymalna ocena za projekt zależy od liczby użytkowników w następujący sposób:
  • 3.5 - 20 użytkowników,
  • 4.0 - 30 użytkowników,
  • 4.5 - 40 użytkowników,
  • 5.0 - 50 uzytkowników.
 3. Za projekty (L) studenci dostają ocenę od 2.0 do 5.0.
 4. Oprócz tego prowadzący może przyznać dodatkowe punkty za aktywność (A) za poprowadzenie wykładu lub rozwiązanie pojawiających się problemów. 
 5. Dodatkowo w trakcie sesji odbędzie się egzamin pisemny (E) w postaci pytań quizowo-testowych. Za egzamin będzie od uzyskania ocena od 2.0 do 5.0. Obecność na egzaminie nie jest obowiązkowa - nieobecność oznacza .2.0 z egzaminu.
 6. Ocena końcowa: round((L+E)/2 + A).
 7. Osoby, króre oddały projekt będą miały prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Będzie to egzamin ustny.

Prezentacja na wykład

 1. Jaka cecha biometryczna jest rozważana?
 2. Szczegóły anatomiczne (jeśli potrzeba).
 3. Techniki/sposób pobierania obrazu/danych + urządzenia do pomiaru.
 4. Ogólnodostępne bazy danych (dodatkowy plus za przygotowanie tego w formie wpisu na blog, tj, jak w przypadku tęczówki).
 5. .. jako cecha biometryczna, pod względem: unikalności, łatwości akwizycji, bezpieczeństwa, niezmienności, uniwersalności.
 6. Zalety (w punktach, obowiązkowe).
 7. Wady (w punktach, obowiązkowe).
 8. Przegląd algorytmów (krótki, główne gałęzie istniejacych podejśc, mile widziane cytowania).
 9. Opisz "szczegółowy" wybranego algorytmu (preferowane krok po kroku + zdjęcia do każdego kroku).