Efektywne programowanie w języku Python

Wykład

Materiały do wykładu znajdują się na stronie https://github.com/kmisztal/python_tutorial

Tematyka wykładów:

 1. 04.10 - part00 - informacje organizacyjne
  04.10 - part01 - wprowadzenie + podstawy programowania
 2. 11.10 - part02 - typy danych
 3. 18.10 - part03 - funkcje, iteratory, generatory, dekoratory
 4. 25.10 - part04 - programowanie funkcyjne, dekoratory
 5. 08.11 - part05 - programowanie obiektowe
 6. 15.11 - part06 - biblioteka standardowa
 7. 22.11 - part07 - triki optymalizacyjne
 8. 29.11 - part08 - django
 9. 06.12 - part09 - django
 10. 13.12 - part10 - numpy
 11. 20.12 - part11 - matplotlib
  20.12 - part11b pandas
 12. 03.01 - partxx - cython
 13. 10.01 - partxx - ...
 14. 17.01 - partxx - ...
 15. 24.01 - egzamin
 16. 99.99 - partXX - wątki, procesy, pliki, strumienie
 17. 99.99 - partXX - pyplot, PyGoogleChart, seaborn, bokeh, plotly
 18. 99.99 - partXX - Pillow, scikit-image
 19. 99.99 - partXX - Scikit-learn (roadmap), keras
 20. 99.99 - partXX - pygame lub ...

Kolokwia

Przykładowe kolokwium znajduje się pod adresem: http://cols.chrispi.webfactional.com

Dane logowania zostaną Państwu przekazane przez prowadzącego laboratoria.

Zasady zaliczania przedmiotu

Zasady znaliczania przedmiotu można odnaleźć na stronie https://github.com/kmisztal/python_tutorial/blob/master/part00.ipynb

Warto zajrzeć