projekt

Projekt zaliczeniowy

Termin: 06.01.2018

Poniższy opis jest opisem wstępnym, proszę go przejrzeć przed przesłaniem projektu do oceny.

W ramach projektu proszę o wykonanie:

  1. CV w formie prezentacji wykorzystującej np. reveal.js
  2. blogu podróżnika wykorzystującego m.in. bootstrapa, mapy google, itd.