Programowanie obiektowe w Javie

Zadania 

Projekty

Lista projektów dostępna jest tutaj.

Literatura

Introduction to Java Programming, Comprehensive Version (10th Edition), Y. Daniel Liang

Tutoriale i inne

Pytania od studentów

  1. Obiekt a instancja klasy
  2. Czy można utworzyć obiekt bez wywołania konstruktora z klasy bazowej?
  3. Dlaczego super.super.method() nie jest dozwolone w Javie?
  4. Data