Java Zaawansowane

ArrayList in Java With Examples

How ArrayList Works Internally in Java

Zadanie 1

Napisz klasę Array2D, która będzie zachowywać się jak tablica dwuwymiarowa. Dane mają być przechowywane w obiekcie ArrayList przechowującym obietky typu ArrayList. Zapewnij odpowiedni konstruktor oraz metody set i get.

How and Why to Synchronize ArrayList in Java

Enum Type in Java

Zadanie 2

Zdefiniuj klasę Calc wykonującą operacje add, sub, mult oraz div. Operacje mają być wykonywane w klasie Operation która jest enumem i zawiera pola ADD, SUB, MULT, DIV dla których w odpowiedni sposób przeciążono metodę double calc(double, double).

Generics in Java

Generic Class, Interface And Generic Method in Java

Bounded Type Parameter in Java Generics

Wildcard in Java Generics

Type Erasure in Java Generics

Zadanie 3

Zaaaaa

Java Stream API Tutorial

Java Stream API Examples

Primitive Type Streams in Java Stream API

Reduction Operations in Java Stream API

Parallel Stream in Java Stream API

Map Operation in Java Stream API

collect() Method And Collectors Class in Java Stream API

Java Stream flatMap() Method

Spliterator in Java

Zadanie 4

Zaaaa

Serialization and Deserialization in Java

Transient Keyword in Java With Examples

Externalizable Interface in Java

SerialVersionUID And Versioning in Java Serialization

Zadanie 5

Napisz program, który poprosi użytkownika o wprowadzenie kilku imion, imiona te zapisz w liście a następnie zserializuj ją do pliku. Napisz metodę, która odczyta ten plik i wyświetli zawartość listy na konsoli. 

Java Reflection API Tutorial

Reflection in Java - Getting Class Information

Reflection in Java - Getting Field Information

Reflection in Java - Getting Method Information

Reflection in Java - Getting Constructor Information

Reflection in Java - Array

Generating Getters And Setters Using Reflection - Java Program

Invoking Getters And Setters Using Reflection - Java Program

Zadanie 6

Przepisz poniższy kod wykorzystując tylko refleksję

 Foo foo = new Foo();
 foo.hello();