Projekt

Projekt zaliczeniowy

Termin: 31.01.2020

Poniższy opis jest opisem wstępnym, proszę go przejrzeć przed przesłaniem projektu do oceny.

W ramach projektu proszę o wykonanie:

  1. CV w formie prezentacji wykorzystującej np. reveal.js
  2. blogu podróżnika wykorzystującego m.in. bootstrapa, mapy google, itd. 

W projekcie powinno wystąpić:

  • tablica z odpowiednim ostylowaniem,
  • formularz (tylko wyświetlony na stronie, bez obsługi przycisku "wyślij"),
  • "własny" kod javascript oparty o jQuery, realizujący jakąś prostą interakcję z użytkownikiem.

Oceniene będzie:

  • terminowość, za każdy tydzień zwłoki 0.5 stopnia w dół,
  • czytelność kodu,
  • pracochłoność (subiektywnie).

Z dniem końca semetru zostaną wystawione oceny w USOSie zgodnie ze stanem na ten dzień.