spotkanie 1

HTML5 - overview

Proszę zerknąć na https://jsfiddle.net

Zadania

Zadanie 1

Sprawdź jakie artybuty ma znacznik body. Wykorzystaj je do zmiany koloru strony (materiały).

Zadanie 2

Jak działa i wygląda znacznik dd (materiały).

Zadanie 3

Jak działają i wyglądają znaczniki ul (materiały), ol (materiały).

Zadanie 4

Jak działa i wygląda znacznik img (materiały).

Zadanie 5

Sformatuj wybrany wiersz np. Jana Brzechwy wykorzystując tylko znaczniki HTML

Zadanie 6

Wykorzystując tylko znaczniki HTML uzyskaj następujący efekt:

Zadanie 7

Przygotuj stronę w HTML’u, która jest ogłoszeniem o seminarium. W dokumentie umieść logo Wydziału Matematyki i Informatyli UJ. Podaj nazwę seminarium (np. Seminarium Matematyki Dyskretnej), tytuł, imię i nazwisko wygłaszającego seminarium, instytucję której jest pracownikiem, adres, numer sali, datę, godzinę. Dodaj także w punktach streszczenie wystąpienia. W zależności od stopnia ważności informacji, zróżnicuj rodzaj, wielkość i typ czcionki.

Zadanie 8

Przygotuj dokument zawierający zadania oraz odpowiedzi do zadań. Zastanów się jakich tagó możesz użyć. Wykorzystaj różne rodzaje numeracji. W części zadaniowej wprowadź podrozdziały w których kontytuujesz numerację a nie rozpoczynasz od początku.

Zadanie 9

Proszę zapoznać się także z innymi znacznikami formatujacymi tekst:  Samouczek: Formatowanie tekstu w HTML - Kurs HTML i CSS. Korzystając z nich dokonaj korekty tekstu:

Zadanie 10

Proszę odtworzyć poniższą tabelę wykorzystując tej progress bar