Dissertations

Proszę zapoznać się z poniższymi zasadami pisania prac dyplomowych przygotwanych pod moja opieką

Poniższe uwagi nie są związane z wymogami formalnymi stawianymi przez Wydziała, czy Uniwersystet. Jednak ich niespełnianie może skutkować niepowodzeniem przy oddawaniu pracy dyplomowej lub jej obronie.

Praca licencjacka

Praca licencjacka wymogi metrytoryczne:

 1. Praca powinna zawierać wyraźne określenie problemu badawczego
 2. W pracy powinno znaleźć się wyraźne odniesienie do podstawowej literatury przedmiotu, przegląd podobnych algorytmów oraz produktów
 3. W pracy powinien znaleźć się obszerny opis sposobu rozwiązania problemu (zastosowane metody, techniki, narządzia) zwłaszcza te które wykraczają poza standardowy tok studiów.
 4. Praca kończy się wyciągnięciem wniosków wynikających z przeprowadzonych badań oraz opisem możliwych kierunków badań w wypadku kontynuowania pracy w przedmiocie pracy.

Praca licencjacka składa sie z:

 1. wstępu 
 2. przeglądu literaturowego - jeśli chodzi o aplikacje to należy przeszukać Internet w celu znalezienia podobnych i podać ich zalety oraz wady
 3. opis użytych technologii, technik, teorii
 4. opis tego co się zrobiło 
 5. zakończenie, koniecznie zawiera opis możliwych kierunków rozwoju oprogramowania, metod, itd.

Praca licencjacka - wymogi edytorskie

 1. praca powinna być przygotowana w poprawnym języku polskim (lub angielskim), napisana w trzeciej osobie
 2. format arkusza papieru: A4 (druk dwustronny lub jednostronny), zalecany dwustronny,
 3. czcionka: Times New Roman CE lub Arial,
 4. wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt, wielkość czcionki w przypisach dolnych 10,
 5. justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
 6. wszystkie strony pracy, począwszy od strony tytułowej, są uwzględniane w numeracji ciągłej,
 7. należy popracować nad usunięciem samotnych wdów z linni w pracy.

Tabele, wykresy, itd. w pracy licencjackiej

 1. Wszystkie tabele, wykresy itd. posiadają swoje podpisy.
 2. W tekście znajdują sie odniesienia do wszystkich tabel, wykresów, itd. umieszczonych w pracy.
 3. Jeśli zachodzi taka konieczność w podpisie tabeli, wykresu, itd. powinno znaleźć się jasno określone źródło jej pochodzenia.
 4. Obrazy/zdjęcia umieszczone w pracy mają odpowiednią jakość.

Zabrania się:

 1. Przygotowyania pracy w programach typu openoffice i pochodnych, preferowany latex.
 2. Jeśli praca pisana jest przez kilka osób w wykorzystaniu Microsoft Word, w przypadku stwierdzenia pierwszych problemów z obsługą pakietu prowadzący może nakazać zmianę narzędzia na Latex lub GoogleDocs.
 3. Praca sprawdzana jest w systemie antyplagiatowym, wykorzystanie ponad miarę tekstów z innych źródeł może skutkować problmemami natury prawnej dla autorów pracy.

Praca magisterska

Praca magisterska musi spełniać wymogi stawiane powyżej pracy licencjackiej, ale powinna mieć pierwiastek "innowacyjności" oraz powinna być napisana na odpowiednio wysokim poziomie.

Proste zasady dobrej współpracy:

 1. Proszę założyć okres 2 tygodni w którym praca zostanie przeze mnie poprawiona i konieczne uwagi/eksperymenty/zadania zostaną do niej dołożone.
 2. Proszę konsultować kolejne wersje pracy celem iniknięcia znaczącej liczby poprawek na koniec.
 3. Odpowiedzialność za wymogi formalne dotyczące pracy spoczywa na studencie.
 4. Odpowiedzialność za terminowe oddanie pracy spoczywa na studencie. W szególności niemożliwe jest zatwierdzenie pracy w ciągu kilku godzin - potrzebny jest na to okres ok. 2 tygodni.
 5. Promotor/opiekun to też człowiek, czasem jest na urlopie - proszę o tym pamiętać. W szczególności sierpień jest miesiącem urlopowym.
 6. Jeszcze nie zdarzył się przypadek, aby ktoś pracował w wakacje nad pracą magieterską i coś z tego dobrego wynikło.

Bardzo źle widziane jest:

 1. Przychodzenie na obronę bez prezentacji w postaci slajdów i przygotowanego wystąpienia opisujacego to co udało się zrobić w pracy.
 2. Przychodzenie na obronę nieprzygotowanym z pensum.