Stworzymy własną aplikację o nazwie notes i zapoznamy się w modelami oraz koncepcją widoków.

Incjalizacja bazy danych

Przed tworzeniem nowych aplikacji warto zadbać o porawe wypełnienie bazy danych, w tym celu wydajemy polecenie

python manage.py migrate

w efekcjie nasza baza danych zostanie utworzona i wypełniona. Dodatkowo utwóżmy sobie konto admina wydając polecenie

python manage.py createsuperuser

w efekcie będziemy proszeni o podanie loginu, adresu mailowego oraz hasła do konta. Po wykonaniu tych poleceń możemy zalogować się na stronę administratora wpisując adres http://127.0.0.1:8000/admin

po zalogowaniu zobaczmy panel addministratora - chyba najlepszą "rzecz" w django

Panel umożliwia nam na zarzędzanie całym serwisem (oczywiście o ile tego chcemy).

Projekt vs. aplikacja

Jaka jest różnica pomiędzy projektem a aplikacją?

 • Aplikacja coś robi - jest nią np. system blogowy, rejestr danych publicznych lub prosta ankieta.
 • Projekt jest kolekcją konfiguracji i aplikacji dla określonej strony www. Projekt może zawierać wiele aplikacji. Dana aplikacja może być w wielu projektach.

Jak pisać aplikacje wielokrotnego użytku?

Nowa aplikacja

Utwórzmy aplikację notes, w tym celu wydajemy polecenie

python manage.py startapp notes

Po wykonaniu polecenia dostaniemy

Instalowanie aplikacji

Utworzona aplikację musimy zainstalować dodając ją do zmiennejI NSTALLED_APPS

INSTALLED_APPS = [
  'django.contrib.admin',
  'django.contrib.auth',
  'django.contrib.contenttypes',
  'django.contrib.sessions',
  'django.contrib.messages',
  'django.contrib.staticfiles',
  'notes'
]

Pierwszy model

W naszej aplikacji notes tworzymy model w pliku notes/models.py, który umożliwia przechowywanie naszych notatek

from django.db import models


class Note(models.Model):
  title = models.CharField(max_length=256)
  body = models.TextField()

W notatce przechowujemy jej tytuł i zawartość

Migracja bazy danych

Po utworzeniu nowego modelu oraz po zainstalowaniu naszej aplikacji możemy utworzyć odpowiednią tabelę w naszej bazie, wykonujemy to wydając polecenia

makemigrations

które utworzy odpowiedni plik migracji dla naszego modelu

migrate

Dodanie modelu w panelu administratora

Aby nasz model widoczny był w Panelu administratora musimy w pliku notes/admin.py umieścić następujący kod

from django.contrib import admin

from notes.models import Note

admin.site.register(Note)

od tego momentu możemy w panelu administratora zarządzać naszymi notatkami, a w szczególności dodawać nowe

Current rating: 5
 • Share