Paginacja umożliwia podział query (listy wybranych elementów) na numerowane podstrony zawierające tylko część naszego query. Paginacja jest powszechnie stosowana na wszystkich stronach. Poniżej zamieszczam przykłąd jej użycia.

Przykład w views.py

class UserListView(ListView):
  model = User
  template_name = 'core/user_list.html' # Default: <app_label>/<model_name>_list.html
  context_object_name = 'users' # Default: object_list
  paginate_by = 10
  queryset = User.objects.all() # Default: Model.objects.all()

Przykład użycia w user_list.html

<table class="table table-bordered">
 <thead>
  <tr>
   <th>Username</th>
   <th>First name</th>
   <th>Email</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  {% for user in users %}
   <tr>
    <td>{{ user.username }}</td>
    <td>{{ user.first_name }}</td>
    <td>{{ user.email }}</td>
   </tr>
  {% endfor %}
 </tbody>
</table>

{% if is_paginated %}
 <ul class="pagination">
  {% if page_obj.has_previous %}
   <li><a href="?page={{ page_obj.previous_page_number }}">&laquo;</a></li>
  {% else %}
   <li class="disabled"><span>&laquo;</span></li>
  {% endif %}
  {% for i in paginator.page_range %}
   {% if page_obj.number == i %}
    <li class="active"><span>{{ i }} <span class="sr-only">(current)</span></span></li>
   {% else %}
    <li><a href="?page={{ i }}">{{ i }}</a></li>
   {% endif %}
  {% endfor %}
  {% if page_obj.has_next %}
   <li><a href="?page={{ page_obj.next_page_number }}">&raquo;</a></li>
  {% else %}
   <li class="disabled"><span>&raquo;</span></li>
  {% endif %}
 </ul>
{% endif %}
Current rating: 5
 • Share